ARTniespodzianka

 • Newsletter

Wydarzenie

ZŁOTE GODY                       P R E Z E N T Y 
 
Zamów mailem :
biuro@artniespodzianka.pl
                  lub

szybkie zamówienie
     - wyślij sms -
      oddzwonimy
690 982 300690 982 300

Regulamin


REGULAMIN

 1. Właścicielem sklepu-galerii jest firma HANA DESIGN Hanna Szymańska, z siedzibą przy ul. Piasta 11, 62-025 Kostrzyn, NIP 786-137-01-27, Regon 631188073; zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Gminy Kostrzyn pod nr 4045, adres sklepu internetowego: www.artniespodzianka.pl, email: biuro@artniespodzianka.pl , tel. 690 982 300, zwany dalej „Sprzedawcą”.

     Zamówienia

 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami po indywidualnym uzgodnieniu warunków sprzedaży ze Sprzedawcą.

 3. Złożenie zamówienia oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Formularz zamówienia powinien być kompletnie wypełniony i zawierać wszystkie wymagane dane celem realizacji zamówienia.

 5. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku.

 6. Osoba fizyczna składająca zamówienie powinna być pełnoletnia. W przypadku złożenia zamówienia przez osobę niepełnoletnią Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jej działania.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia do realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu są niepełne lub budzą uzasadnione wątpliwości.

 8. Wszystkie ceny oferowanych towarów są cenami brutto i są podawane w złotych polskich. Cena towarów nie obejmuje kosztów przesyłki.

 9. Ceny za przesyłkę obowiązują wyłącznie na terenie Polski. W przypadku zamówienń wysyłanych poza teren Polski koszt przesyłki zostanie ustalony po indywidualnym kontakcie ze sklepem i uzgodnienu wszystkich szczegółów dotyczących wysyłki zamówienia.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, zdjęć i opisów towarów na stronie internetowej sklepu. W przypadku zmiany ceny towaru wiążącą dla Stron jest cena uwidoczniona przy towarze w momencie złożenia zamówienia.

 11. Zamówienia na dany towar/usługę są realizowane zgodnie z kolejnością napływających zamówień, najczęściej w ciągu 2 dni od dnia odnotowania wpływu nakleżności na konto.

 12. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z nadanym mu numerem zamówienia oraz wskazaniem łącznej wysokości należności Sprzedawcy oraz numeru rachunku bankowego, na który należność powinna być przelana. UWAGA: w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Kupującego oraz numer zamówienia wskazany w potwierdzeniu jego przyjęcia.

 13. Jeżeli w terminie 7 dniu od daty przekazania potwierdzenia zamówienia wskazana kwota nie wpłynie na rachunek Sprzedawcy to uznaje się, że Klient zrezygnował z zawarcia umowy Kupna-Sprzedaży, a zamówienie automatycznie - bez powiadomienia - zostaje anulowane.

 14. Realizacja zamówień następuje w ciągu 24 godzin po wpływie zapłaty za towar na rachunek bankowy Sprzedawcy w dni robocze od poniedziałku do piątku lub w innym terminie uzgodnionym bezpośrednio z Kupującym. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej rejestrowaną przesyłką poleconą priorytetową lub na życzenie Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w następujących przypadkach, gdy:
  a) dane wskazane w zamówieniu budzą wątpliwości,

  b) zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z powodu wyczerpana zapasów towaru lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest nieaktualna z powodu działań osób trzecich nie związanych ze Sprzedawcą, w takim przypadku wpłacona przez Kupującego należność za towar zostanie zwrócona na rachunek bankowy z którego dokonano jej przelewu, w terminie 7 dni roboczych.

 16. Sprzedaż towaru dokumentowana jest rachunkiem Sprzedawcy dołączonym do każdej przesyłki.

 17. Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania towaru.

 18. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionego towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany towar nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania.

 19. Pieniądze za zwrócony towar Kupujący otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego towaru. Koszty przesyłki do i od Kupującego nie będą zwracane.

      Płatności

  przelew tradycyjny ( w banku, na poczcie lub poprzez bankowość internetową)

  Dane do przelewu:                                                                                                                                                                                                            HANA DESIGN Hanna Szymańska                                                                                                     62-025 Kostrzyn                                                                                                                                  ul.Piasta 11
  nr konta:
  04 1950 0001 2006 0219 7425 0002   (Idea BANK S.A.)

  W  tytule przelewu należy każdorazowo podawać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego.


     Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i pracownika Poczty Polskiej lub Kuriera.

 2. W chwili odbioru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu odbieranej przesyłki.

  W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, Kupujący po sporządzeniu protokołu, ma prawo złożyć reklamację Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wadliwej przesyłki. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy : zamowienia@artniespodzianka.pl.


 3. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z rachunkiem potwierdzającym zakup towaru.

 4. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta w nieużywanym towarach.

 5. Reklamacji nie podlegają:

  a) różnice w wyglądzie towarów, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego np. kolory.

  b) towary, które posiadają uszkodzenia mechaniczne lub powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.

  c) zużywanie się towarów w wyniku ich naturalnej eksploatacji.

 6. W przypadku, gdy towar ma wady ukryte lub jest niezgodny z ofertą, Kupujący może żądać:
  a)w pierwszej kolejności naprawy,
  b)jeżeli naprawa towaru jest niemożliwa lub wiąże się z ponoszeniem przez Sprzedającego nadmiernych kosztów - wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy.


Postanowienia końcowe. 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz kosztów przesyłki znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 02 czerwca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, oraz ustawa z dnia 18 lipca 2000 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Zmiany Regulaminu dokonywane przez Sprzedawcę podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.